Reklamı Kapat

Türk Tarihi

Türk Tarihi demek Dünya Tarihi demek. Zira Tarih'ten Türkü çıkartırsanız geriye savaşlar, kan ve emperyalizm kalır. Türk, Tarihi ile Dünya Tarihine yön vermiş, Alfabesi ile Dünya Yazı dillerinin temellerini atmış, kültürü ile varlığını tarihin her evresinde duyurmuş, savaş teknikleriyle günümüz modern ordularının temellerini atmıştır.

Literatür tarihçilerinin taraflı ve örtbas edici tavrına karşın Tarihine sahip çıkan bir millet olarak bu gururu ve iftiharı yaşamak ve yaşatmak için Türk Tarihi diyoruz.

Son Eklenenler
Tarih Kaynaklarının Eleştirisi ve Yöntem Tartışmaları

Tarih Bilimi, ele aldığı kaynakları eleştirerek kaynak hakkında her yönüyle bilgi sahibi olmaya çalışır. Burada eleştiri önce anlamaya çalışmak ardından değer atfetmek için kullanılan bir usuldür.

Tarih Kaynakları ve Kullanımı

Tarih bilimi kaynaklardan beslenir. Kaynaklara dayanmayan varsayımlarla ya da ön görülerle tarih yazılması mümkün değildir. Kuramsal Tarih düşüncesi ancak bir tez olarak ortaya atılabilen kaynakların Neden-Nasıl'cı bakış açısıyla derlenmesiyle mümkün olur.

Tarih Yazımı

Tarihçilerin görevi, tarihi mümkün olduğunca gerçeğe uygun ve olduğu gibi yansıtmaktır. Ancak tarihçi istese de istemese de tarihi "kendince" tekerrür ettirmekte ve yeniden yaratmaktadır.

Tarihin Konusu

Tarih insanoğlunun düşünce, eylem ve söylemlerini konu edinir ve konu edinebilmesi için kalıntılara ve belgelere dayanması gerekir. Elde edilen bilgi ve bulgular ise yoruma muhtaç olmalıdır.

Tarihin Tanımı

Tarihin Tanımı, tarihçilerin özgün bakış açısıyla belirlenir. Göreceli değildir ancak inançlardaki mezhepler gibi tarihçilikteki ekollere göre aynı anlama tekabül eden farklı bakış açılarıyla ortaya konmuş tanımlar vardır.

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı, Bir iftihar, bir intizar, bir yadigar. Ezberledik, ezberleyince unuttuk. Şimdi hatırlıyor gibi yaptığımıza bakmayın, neyi hatırladığımızı bile bilmiyoruz. Hadi şimdi birlikte hatırlayalım.

Türk Ne Demek?

Türk Ne Demek? Açık söyleyelim, bu vaka literatür tarihçiliğinin ayıbıdır. Türk kavramının ne anlama geldiği, nasıl ortaya çıktığı ve hangi çağdan itibaren kullanıldığı gayet açıktır ve elimizde bir genel kabul ortaya koyacak yeterli veri mevcuttur.

Tam da Bugün, Tam da İhtiyacımız Olan Şey Türkçülük

Çünkü Ayrıştık, kutuplaştık, cepheleştik. Alevi-Sünni, Laik-Dinci, Sağcı-Solcu. Bunlar da yetmedi, dinciler kendi aralarında Mezhepçi-Reformcu diye bölündüler. Laikler mitoz bölünüp Solcu Kemalist - Sağcı Atatürkçü olarak kamplaştılar. Sağcılar Milliyetçi - Millici cephelere konuşlandılar. İdealleri, hatta söylemleri bile aynı olan kitleler küçük detaylardan büyük ihtilaflar evirdiler.

Ön Türkler (M.Ö. 100.000 - M.Ö. 2.000)

İskitler

İskitler, tarihe Sakalar olarak geçmiş, Ön Türk Tarihinin antik çağdaki temsilcisi olarak Avrasya steplerindeki varlıklarını 7 asır boyunca devam ettirmişlerdir. M.ö. 10. Yüzyılda Tanrı Dağlarında başlayan tarih serüvenleri, M.ö. 250 yılında Kırımda sona ermiştir.

Kimmerler

Kimmerler, Sümerler ile Hun Dönemi arasındaki derin tarihsel aralıkta kültürel, etnik ve politik anlamda bir bağlaç olarak karşımıza çıkar. Var olduğu tarihsel süreç bakımından fevkalade öneme sahip olan Kimmerler, varlıklarını 1200 yıl boyunca devam ettirebilmiş olmaları bakımından da Ön Türk Tarihi için büyük öneme taşımaktadırlar.

Sümerler

Sümerler! Sümer tarihi ile ilgili araştırma notları, Sümerlerin kuruluşu, yıkılışı ve Nuh Tufanı ile ilgili araştırma ve inceleme notları. Sümerlerde Din, Sümer kültürü ve Sümerlerin yıkılışı.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (6.YY - 9.YY)

Göktürkler

Göktürkler, Türk Tarihinde Türk adını ilk kez devlet unvanı olarak kullanan Türk Devleti olarak karşımıza çıkar. Göktürkler, Türk Dünyasının yeniden doğuşunu ve günümüz Türk Devletlerinin temelini teşkil etmiştir.

Uygurlar

Uygurlar (Uygur Devleti), Şehir hayatına geçen ilk Türk Devleti olmasının yanında tarih, sanat ve kültürel yönlerden büyük bir medeniyet kurmuş ve günümüze kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir.

Karluklar

Karluklar (Karluk Devleti), günümüz Türkmenlerinin kökeni olmuş, önce Karahanlıları sonrasında Selçukluları oluşturan toplumu teşkil etmişlerdir.

İslamiyet Sonrası Türk Tarihi (9.YY 20.YY)

Babür İmparatorluğu

Babür İmparatorluğu (Babürlüler) 1526 yılında Zahireddin Muhammed Babür tarafından Delhi’de kurulmuş, varlığını 1858 yılına kadar devam ettirerek İngiliz sömürgeciliği neticesinde yıkılarak bugünün Hindistan Devletinin alt yapısını teşkil etmiştir.

Kazan Hanlığı

Kazan Hanlığı, Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın torunlarından olan Uluğ Muhammed Han tarafından Rusya topraklarında 1437 yılında kurulmuş, 1552 yılına kadar varlığını devam ettirerek Slav (Rus) Devleti tarafından yıkılmıştır.

Safevi Devleti

Safevi Devleti (Safeviler), 1501 yılında kurulmuş, 1736 yılına dek varlığını devam ettirerek Azerbeycan, İran, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hüküm sürmüş olan Şii inanışa sahip bir Türk Devletidir.

Genel Tarih

İlk İnsan

İlk İnsan, bizi Tarih Biliminin başlangıç noktasına götürecektir. İlk İnsan Kimdir sorusunun yanıtını somut şekilde bir mantık resmi olarak zihnimizde canlandırmadan Tarih Bilimine bakışımızı soyut olmaktan kurtaramayız.

TurkTarihim.Com - Her hakkı mahfuzdur ve koruma altındadır. Kaynak belirtilmeden kullanılamaz.