TurkTarihim.com | Türk Tarihi Araştırmaları

Son Yayınlar

Anadolu Tarihi

Anadolu Tarihi

Anadolu'da tarih insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte toplumlar ve kültürlerin izlenebilmesi Helosen çağının başlangıcına kadar dayanır. Buzul çağının etki sınırı olan Anadolu, MÖ 10 Bin'lere kadar kuzeyinde buzullar olan bir kara parçası durumundaydı. Anadolu'nun bu müstesna y Devamını Oku

Hititler

Hititler

Hititlerin tarihinin başlangıcı MÖ 1650'lerde Hattuşaş (Çorum - Boğazkale) bölgesinde başlar. Dönemin Hatti hükümdarı Labarna'nın eşi kraliçenin (Tavananna) erkek kardeşinin oğlu olan Hattuşili, henüz prens olduğu yıllarda Hattuşaş'ı kalkındırmak ve güvenliğini sağlamak amacıyla bir t Devamını Oku

Hurriler (Mitanniler)

Hurriler (Mitanniler)

Mezopotamya tarihinin dikkat çeken, hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz ancak eldeki bilgilerle Türk Tarihi ile örtüşen M.Ö. 2 Bin'lerin bölgesel gücü Hurriler ve ihtilal sonrasında değişen adıyla Mitanniler'i konu edeceğiz. M.Ö. 2. Bin yılın başlarında tarih sahnesine çıkan Hurri Kral Devamını Oku

Mısır Tarihi

Mısır Tarihi

Tıpkı Mezopotamya medeniyeti gibi Mısır medeniyeti de akarsu havzalarında ortaya çıkmıştır. Su kaynaklarının insanlara sunduğu yaşanabilir ortam zaman içerisinde kalabalıklaşan kitlelerin ortak değerler üretmesini sağlar. Nil nehri de Mısır Medeniyetini ortaya çıkartan tabiat unsuru olmuştur. Nih Ne Devamını Oku

Akad İmparatorluğu

Akad İmparatorluğu

Sümer Döneminde şehir devletlerden oluşan çok merkezli bir yapı söz konusuydu. Bu kentler bir araya gelerek ortak bir merkezi yönetim etrafında toplanamamışlardı. Sümer Medeniyetinin kuruluşunda coğrafyanın yerlileri olan Samiler, Asya'dan gelen göçlerle bölgeye yerleşen göçerlerin tahakkümü al Devamını Oku

Tunç Çağında Anadolu

Tunç Çağında Anadolu

Tunç Çağı Anadolu tarihinin başlangıç noktası kabul edilir. Neolitik dönem itibariyle buzulların çekilmeye başladığı dönemde Anadolu da yerleşim imkanlarının ortaya çıktığı ve geniş kitlelerin yaşam alanı bulabildiği bir bölge halini almıştır. Neolitik dönemden İlk Tunç çağına kadar geçen sürede böl Devamını Oku

Her Hakkı Mahfuzdur