Türk Tarihi

Türk Tarihi Araştırmalarına hoşgeldiniz. Türk Tarihi'nin her evresini konu edinen arkeolojik, antropolojik, genetik ve etimolojik kaynakların, akademik araştırmalarla ve bilimsel makalelerle yayınlandığı otağımız, sizlerin ilgi ve teveccühüyle Türkiye'nin en çok okunan tarih kaynaklarından biri haline geldi.

Tarih Sosyolojisini; yani tarihi toplumsal hafıza olarak kabul eden bilimsel bakış açısını benimsiyoruz. Bu anlayışla matbu literatür üslubuyla değil, anlaşılır ve okunası makaleler yayınlıyoruz; ve elbette bilimsel disiplinle karşılaştırmalı kaynaklardan istifade ediyoruz.

Bu doğrultuda; yayınlarımızı tarihsel evrelere ayırarak kronolojik sırayla okumanızı öneriyoruz.

Ön Türkler

Hurriler (Mitanniler) Mezopotamya tarihinin dikkat çeken, hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz ancak eldeki bilgilerle ...
Hurriler (Mitanniler) Mezopotamya tarihinin dikkat çeken, hakkında çok az bil..
İskitler İskitler, tarihe Sakalar olarak geçmiş, Ön Türk Tarihin..
Kimmerler Kimmerler, Sümerler ile Hun Dönemi arasındaki derin tar..
Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ve İlk Türkler Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ile Türklerin kendilerine..

Hun Tarihi

Asya Hun Devleti Asya Hun Devleti, Hun İmparatorluğu'nun başlangıç ve kaynak dönemi olarak Hunların ortaya çıktı...
Asya Hun Devleti Asya Hun Devleti, Hun İmparatorluğu'nun başlangıç ..
Hunlar Hunlar; Bozkırın Efendileri! Hun adının anlamı, genetik..
Hun İmparatorluğu Yazılı Türk Tarihi'nin başlangıç noktası Hun İmpar..
Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler) Ak Hun İmparatorluğu, tarihte Eftalitler olarak geçen, ..

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Göktürkler Göktürkler, Türk Tarihinde Türk adını ilk kez devlet unvanı olarak kullanan Türk Devleti olarak karş...
Göktürkler Göktürkler, Türk Tarihinde Türk adını ilk kez devlet un..
Uygurlar Uygurlar (Uygur Devleti), Şehir hayatına geçen ilk Türk..
Karluklar Karluklar (Karluk Devleti), günümüz Türkmenlerinin köke..
Türkeşler (Türgişler) Türkeşler, Türgişler olarakta anılan, Göktürklerin yıkı..

İslamiyet Sonrası Türk Tarihi

Babür İmparatorluğu Babür İmparatorluğu (Babürlüler) 1526 yılında Zahireddin Muhammed Babür tarafından Delhi’de kurulmuş...
Babür İmparatorluğu Babür İmparatorluğu (Babürlüler) 1526 yılında Zahireddi..
Kazan Hanlığı Kazan Hanlığı, Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın torunların..
Safevi Devleti Safevi Devleti (Safeviler), 1501 yılında kurulmuş, 1736..
Timur Devleti Timur Devleti, Timur Han tarafından 1370 yılında kurulm..

Osmanlı Tarihi

2. Meşrutiyet Dönemi 2. Meşrutiyet dönemi ağır toprak kayıpların ve ekonomide yaşanan ağır zorlukların yaşandığı zorlu bi...
2. Meşrutiyet Dönemi 2. Meşrutiyet dönemi ağır toprak kayıpların ve ekonomid..
1. Meşrutiyet Dönemi 2. Abdülhamit, pek çok devlet adamlarının talebi olan M..
Tanzimat Dönemi Tarihe Tanzimet Dönemi olarak geçen 1839-1876 yılları a..
Osmanlı'da Modernleşme Çabaları Modernleşme politikaları, Osmanlı Tarihi için makus tar..

Her Hakkı Mahfuzdur