TurkTarihim.com | Türk Tarihi Araştırmaları

Son Yayınlar

Korsika'da Ortaya Çıkan Etrüsk Hazineleri

Korsika'da Ortaya Çıkan Etrüsk Hazineleri

Korsika adasında gün yüzüne çıkartılan Etrüsk Nekropolü, Etrüsklerin son dönemlerine ait (MÖ. 4. yüzyıl) derin ve zengin izlerin keşfedilmesini sağladı. (Fransız Ulusal Arkeoloji Araştırma Enstitüsü)Toskana'da ki Etrüsk kalıntılarına benzeyen seramik kaplarla dikkat çeken kalıntılarda dönemin k Devamını Oku

Hunların Genetik Kökeni

Hunların Genetik Kökeni

Hunlar Türklerin ataları olarak kabul edilir. Böyle olmakla birlikte; Hunlar aslında Türk kitlelerinin bir bölümünü meydana getiriyordu. Türklerin kadim coğrafyalarını tetkik edecek olursak Hazar Denizinden Aral gölüne kadar olan coğrafyayı Türkistan olarak tanımlayabiliriz. Kuzeyde sık ormanlıklarl Devamını Oku

Hun Coğrafyası ve Ötüken

Hun Coğrafyası ve Ötüken

Hun Devletinin bulunduğu coğrafi sahayı bugünün Moğolistan toprakları olarak kabul edebiliriz. Bilindiği üzere Türklerin Ata yurdu olarak görülen Ötüken, Göktürk, Uygur ve Moğol Devletlerinin olduğu gibi Hun Devletinin de devlet merkezidir. Hun Devletinin merkezi sınırlarını çizecek olursak doğuda Devamını Oku

Hun Adının Anlamı

Hun Adının Anlamı

Hun adının anlam karşılığını ile ilgili ortaya konmuş genel iki kanı mevcut; bu kanaatlerden biri HU ifadesinin Çince’de İnsan anlamına tekabül ettiği, dolayısıyla Hun isminin Çince menşeli olduğu, Hunların da kendi dillerinde olmayan bu ifadeyi benimsediği yönünde. Diğer kanaate göre ise Türkçe’de Devamını Oku

Neandertaller'in Sonunu Getiren Akraba Evliliği miydi?

Neandertaller'in Sonunu Getiren Akraba Evliliği miydi?

Hollandalı araştırmacıların Neandertaller üzerinde yaptıkları dna incelemelerine göre; Neandertallerin neslinin tükenmesine neden olan şey akraba evlilikleri olabilir.Bilindiği üzere genel kanı Neandertallerin yokoluşları, İnsanların çoğalmaları ve Homo Saphien-Neandertal mücadelesine bağlanır. Her Devamını Oku

Anadolu Tarihi

Anadolu Tarihi

Anadolu'da tarih insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte toplumlar ve kültürlerin izlenebilmesi Helosen çağının başlangıcına kadar dayanır. Buzul çağının etki sınırı olan Anadolu, MÖ 10 Bin'lere kadar kuzeyinde buzullar olan bir kara parçası durumundaydı. Anadolu'nun bu müstesna y Devamını Oku

Her Hakkı Mahfuzdur