TurkTarihim.com | Türk Tarihi Araştırmaları

Son Yayınlar

Türk Lehçeleri ve Dil Birliği

Türk Lehçeleri ve Dil Birliği

Türk Dil Birliği mümkün mü? Türk dilinin lehçeleri, lehçeler arasındaki farklar ve Türk Devletleri ile Türk Toplumları arasındaki dil farklılıkları üzerinde faydalı bir söyleşi yaptık. Çoğunlukla şu yorumlarla karşılaşıyoruz; Türkçe bozuldu, eski Türkçe'yi Osmanlı döneminde kaybettik, Türkiye T Devamını Oku

Tanzimat Dönemi

Tanzimat Dönemi

Tarihe Tanzimet Dönemi olarak geçen 1839-1876 yılları arası Osmanlı Devleti için değişen çağa ayak uydurma ve devlet nizamının yeniden tahsis etme çabalarını içerir. 2. Mahmut'un vefatı üzerine Nizam-ı Cedit dönemi sona erdi. Mısır, Yunanistan ve Cezayir'in kaybedilmesi çok daha kötü dönem Devamını Oku

Osmanlı'da Modernleşme Çabaları

Osmanlı'da Modernleşme Çabaları

Modernleşme politikaları, Osmanlı Tarihi için makus tarihini değiştirme çabası olarak değerlendirilebilir. 2. Viyana bozgunu sonrasında cihan hakimiyeti döneminin kapandığını kabul eden Osmanlı, 18. yüzyılın başından itibaren çözüm arayışları içerisine girmiş (Lale Devri), Fransız İhtilali (1789) so Devamını Oku

Gerileme Dönemi

Gerileme Dönemi

Osmanlı Tarihinde Gerileme Dönemi olarak anılan süreç 1699-1789 dönemini ifade eder. 2. Viyana seferinin ağır bir mağlubiyetle sonuçlanmasının ardından imzalanan Karlofça Antlaşması ile Batı'ya karşı üstünlüğün kaybedildiği kabul edilmiş, iç sorunların çözümü için ıslahat hamlelerine girişilmiş Devamını Oku

Duraklama Dönemi

Duraklama Dönemi

Duraklama Dönemi 17. yüzyılın başında başlayıp yine 17. yüzyılın sonuna kadar devam ettiği düşünülen buhranlı yıllardır. Kesin bir tarih belirtemeyiz, zira kimi yorumlara göre Sokullu Mehmed Paşa'nın vefatı ile başladığı düşüncesindedir. Ancak şu veya bu şekilde; 17. yüzyıl, Osmanlı Devleti içi Devamını Oku

Bozkurt Yapan Eller

Bozkurt Yapan Eller

Bu kadim coğrafyada yaşamanın bir bedeli var; onu ödüyoruz...Tarih boyunca kimsenin "Bin Yıl" vatan yapamadığı Anadolu, hiçbir devirde de topyekün bir milletin yurdu olmadı. Böylesi zor, kadim ve mümbit topraklar ancak Türkler tarafından vatan olabilirdi; öyle de oldu. Bin yıl geçti üzerinden o Bin Devamını Oku

Her Hakkı Mahfuzdur