Türk Kültürü


Türk Kültürü, Türk Tarihini müstakil kılan ve Tarihte Türklerin siyasi, sosyolojik ve toplumsal varlığını tespit etmemiz için elimizde bulunan en değerli materyal olmuştur. Türk Kültürünün izlerinden yola çıkarak Türk Tarihinin ortaya çıkışını, gelişimini, evrilmesini ve göç yollarını bulabiliyor, Tarihsel bulgu ve tespitleri teyit edebiliyoruz. Bu bakımdan Türk Kültürünü hem sosyal ve tarihi bir olgu bakımından önemsemeli, hem de Tarihi bulguların teyit edileceği bir ahenk olarak görmeliyiz. 

Bu bölümde Türk Kültürü ile ilgili bilgi, bulgu ve tespitleri, araştırma notlarını ve tarihsel süreçler arasındaki bağlantılarını izleyecek, Türk Kültürünün kapsam ve mahiyetini araştıracağız.

Her Hakký Mahfuzdur