Ön Türkler


Ön Türkler ; Tarihin başladığı dönemlerde dünyanın ilk medeniyetini kurmuş, yazıyı keşfetmiş, insanlık tarihine yön vermiş kadim bir millettir. Türk medeniyetini ortaya çıkartan bu etnik-kültürel akım, pek çok milletin dayanağı olmuş, nihayetinde Türk milleti olarak karşımıza çıkmıştır. 

Ön Türkler ile ilgili araştırmalar ve elde edilen bulgularla ilgili dökümanlar ;

Her Hakký Mahfuzdur